# مطالعات_زنان

منابع آزمون دکتری رشته مطالعات زنان

3 -حقوقسیاسیواجتماعیزن: - نظام حقوق زن در اسلام، شهید مرتضی مطهری؛ - فلسفه ی نظام حقوق زن، دکتر محمود حکمتنیا، پژوهشگاه فرهنگ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 477 بازدید

منابع آزمون کارشناسی ارشد مطالعات زنان

                                                                                                                   نوع درس                                   ضریب       الف: نظریه های جامعه شناسی   الف وب(  3 )                                                           -          نظریه های جامعه شناسی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید