منابع آزمون کارشناسی ارشد مطالعات زنان

                                                                                                           

       نوع درس                                   ضریب

      الف: نظریه های جامعه شناسی   الف وب(  3 )                                                          

-          نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر                                         جورج ریتزر، مترجم محسن ثلاثی

-          زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی                                               لوئیس کوزر، مترجم محسن ثلاثی

-          نظریه های جامعه شناسی                                                                   غلامعباس توسلی

-          نظریه های جامعه شناسی                                                                  آزاد ارمکی

-          مراحل اساسی سیر  اندیشه در جامعه شناسی                                     ریمون آرون، مترجم باقر پرهام 

     ب: مبانی جامعه شناسی

-          مقدمات جامعه شناسی                                                                       منوچهر محسنی

-          مبانی جامعه شناسی                                                                          بروس کوئن، مترجمان غلامعباس توسلی و رضا فاضل

-          جامعه شناسی                                                                                   آنتونی گیدنز،  مترجم منوچهر صبوری

      روش تحقیق (2)                                                            

-          روش های تحقیق  در علوم اجتماعی  جلد1و2   با تاکید بر جلد1          باقر ساروخانی

-          کند وکاوها و پنداشته ها                                                                      فرامرز رفیع پور

-          روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد1و2                                       ارل ببی مترجم رضا فاضل

-          مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی                                           محمد رضا حافظ نیا

-          نحوه انجام تحقیقات اجتماعی                                                            ترزال  بیکر   مترجم  هوشنگ نایبی

-          پیمایشی در تحقیقات اجتماعی                                                           ترزال  بیکر   مترجم  هوشنگ نایبی

     حقوق زن  (3)                                                                             

-          مختصر حقوق خانواده                                                                        اسدا... امامی و حسین صفایی

-          بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)                                            محقق داماد

-          نظام حقوق زن در اسلام                                                                   مرتضی مطهری

-          حقوق مدنی خانواده                                                                           ناصر کاتوزیان

     مبانی روانشناسی (1)                                                                   

-          روانشناسی عمومی                                                                            حمزه گنجی ویرایش پنجم به بعد

-          زمینه روانشناسی عمومی                                                                    هیلگارد ، براهنی و همکاران

     زبان تخصصی(2)                                                                                                                   

-          زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی گیدنز، ریتزرو ...                                         - و مجموعه سوالات کارشناسی ارشد از سال 81 تا حال

-          مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در علوم اجتماعی در حوزه  جامعه شناسی(آریان پور) و زیر ورق های دروس جامعه شناسی

/ 0 نظر / 29 بازدید