سوالات پایان ترم درس « جامعه شناسی »دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -

2- مواردی که یک جامعه شناس در اجرای روش¬های پژوهش باید رعایت کند، نام ببرید.( چهار مورد)2 3- اصطلاحات ذیل را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

سوالات پایان ترم درس دانش خانواده و جمعیت

  سوالات درس دانش خانواده و جمعیت  نیمسال ....  نام و نام خانوادگی:                                            شماره دانشجویی:                                    رشته تحصیلی:                           سوالات (تشریحی و تستی) 1- موارد زیر را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 233 بازدید
شهریور 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
8 پست
زینی_وند
3 پست
سوالات
1 پست
پژوهشگر
1 پست
برگزیده
1 پست
محمد
1 پست
خوش_رو
1 پست
متواضع
1 پست
طول_عمر
1 پست
توهین
1 پست
حقارت
1 پست
تبریز
2 پست
دانشگاه
1 پست
جمعیت
4 پست
دره_شهر
1 پست
کبیرکوه
1 پست
زنان
1 پست
حقوق_زن
1 پست
مهریه
1 پست
وقوع_عقد
1 پست
خوشبختی
1 پست
قاتل_عشق
1 پست
خانواده
1 پست